Odpady

Sběrná místa na separovaný odpad

Seznam sběrných míst :

 

Řemíčov -                                         u staré hasičské zbrojnice  (pet lahve, sklo barevné)

                                                           u domu č.p. 17 (pet lahve, sklo barevné)

Buková -                                           u kapličky (pet lahve, sklo barevné)

Řemíčovská Lhotka  -                   před domem č.p. 26 (pet lahve, sklo barevné)

Řemíčovské Výlevy -                      na návsi (pet lahve, sklo barevné)

 

Nebezpečné odpady  odevzdávat po domluvě se starostou nebo místostarostou.

Sběrné místo v budově opčanské vybavenosti č.p. 42 (léky, monočlánky, drobný elektroodpad)