Odpady

Sběrná místa na separovaný odpad

Seznam sběrných míst :

 

Řemíčov-                           u staré hasičské zbrojnice  (pet lahve, sklo barevné, nápojový karton, papír, bioodpad)

 

Buková-                             u kapličky (pet lahve, sklo barevné)

Sběrná místa na  separovaný odpad v obci Buková

Řemíčovská Lhotka-        před domem č.p. 26 (pet lahve, sklo barevné)

Sběrná místa na  separovaný odpad v obci Řemíčovská Lhotka

Řemíčovské Výlevy -        na návsi (pet lahve, sklo barevné)

Sběrná místa na  separovaný odpad v obci Výlevy

Nebezpečné odpady odevzdávat po domluvě se starostou nebo místostarostou.

Sběrné místo v budově občanské vybavenosti č.p. 42 (léky, monočlánky, drobný elektroodpad)