Úřední deska
Schůze volební komise dne 14. 9. 2021 na OÚ Řemíčov
Jmenování zapisovatele OVK pro volby do PS Parlamentu ČR
Informace o počtech členů volební komice a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2021
Účetní závěrka za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Částka Sb. zákona č. 38/2021 obsahující schválený pandemický zákon
OZNÁMENÍ O POPLATCÍCH
Schválený rozpočet obce Řemíčov na rok 2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední deska - archiv změn