Úřední deska
Návrh střednědobého výhledu na roky 2024 - 2026
Návrh rozpočtu na rok 2023
Realizace akce s názvem "Oprava MK Buková" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Realizace akce proběhla s přispěním Jihočeského kraje v dotačním programu s názvem "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022"

Opravoval se povrch místní komunikace v obci Buková, oprava spočívala v souvislé běžné údržbě komunikace. Odstranil se živičný kryt MK, připravil se podklad ze štěrkodrtě, podklad z asf. betonu ACP 16+, živičný postřik spojovací a pokládka nového asfaltového betonu ACP 11+. Při údržbě nedošlo ke změně nivelety komunikace, rozšíření ani ke změně trasy komunikace.

Celková cena akce : 480.675,40 Kč
Dotace z Jihočeského kraje: 216.000 Kč
Hrazeno obcí Řemíčov: 264.675,40 Kč


Informační leták Nová zelená úsporám light
Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu či odstranění dřevin, které by mohli ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování distribuční soustavy EG:D a.s.
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion venkov na rok 2023
Informace ke kampani na zřízení datových schránek a identit občana
Informace o počtu členů OVK a počtu a sídle volebních okrsků pro Volby prezidenta republiky
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Řemíčov, konaných ve dnech 23.-24.9.2022
Oznámení - poplatky na rok 2022
Oznámení o zveřejnění
Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední deska - archiv změn