Úřední deska
Návrh závěrečného účtu obce Řemíčov za rok 2022
Návrh účetní závěrky za rok 2022 - obec Řemíčov
Návrh závěrečného účtu Mikroregion Venkov za rok 2022
Poplatky rok 2023
Oznámení o zveřejnění
Realizace akce s názvem "Oprava MK Buková" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Realizace akce proběhla s přispěním Jihočeského kraje v dotačním programu s názvem "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022"

Opravoval se povrch místní komunikace v obci Buková, oprava spočívala v souvislé běžné údržbě komunikace. Odstranil se živičný kryt MK, připravil se podklad ze štěrkodrtě, podklad z asf. betonu ACP 16+, živičný postřik spojovací a pokládka nového asfaltového betonu ACP 11+. Při údržbě nedošlo ke změně nivelety komunikace, rozšíření ani ke změně trasy komunikace.

Celková cena akce : 480.675,40 Kč
Dotace z Jihočeského kraje: 216.000 Kč
Hrazeno obcí Řemíčov: 264.675,40 Kč


Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední deska - archiv změn