Úřední deska
25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje na čtvrtek 12. prosince 2019 od 10:00 hodin.
Návrh rozpočtu na rok 2020
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, viz. příloha.


RO č. 3
Zaslání veřejné vyhlášky a opatření obecné povahy pro stanovení odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého na území Jihočeského Kraje
RO č. 2
oznámení o zveřejnění
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 osdt. 2 pism. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, viz. příloha.


Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Tábor na rok 2019
Oznámení o zveřejnění
Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední deska - archiv změn