Úřední deska
Účetní závěrka za rok 2021
Návrh závěrečného účtu za rok 2021
Oznámení - poplatky na rok 2022
Oznámení o zveřejnění
Realizace akce s názvem "Oprava MK u hasičské zbrojnice" z programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021

Realizace akce proběhla s přispěním Jihočeského kraje v dotačním programu s názvem "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021"
Opravoval se povrch místní komunikace u hasičské zbrojnice.
Celková cena akce : 444.789,94 Kč
Dotace z Jihočeského kraje: 266.873,96 Kč
Hrazeno obcí Řemíčov: 177.915,98 Kč


Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední deska - archiv změn