Úřední deska
Částka Sb. zákona č. 41/2021 o krizovém opatření vlády
Vzory formulářů ke krizovému opatření - např. čestné prohlášení, pracovní cesty apod.
Částka Sb. zákona č. 39/2021 o vyhlášení nouzového stavu platného od 1. 3. 2021 do 28. 3 2021
Částka Sb. zákona č. 38/2021 obsahující schválený pandemický zákon
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
OZNÁMENÍ O POPLATCÍCH
Záměr prodeje části pozemku s p. č. 789/1
Schválený rozpočet obce Řemíčov na rok 2021
Informace k dani z nemovitosti pro rok 2021
Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední deska - archiv změn