Úřední deska
Stanovení místní úpravy provozu - obec Řemíčov
Návrh rozpočtu Mikroregion venkov na rok 2024
Kulturní program Táborských vánoc 2023
Nová zelená úsporám light - informační leták
Realizace akce s názvem "Oprava střechy na OÚ Řemíčov" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Realizace akce proběhla s přispěním Jihočeského kraje v dotačním programu s názvem "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023"

Oprava střešní krytiny na budově Obecního úřadu Řemíčov. Původní plechová krytina byla místy poškozena a propouštěla. Hrozilo poškození krovů a stropů v důsledku zvýšené vlhkosti. Stávající plechová krytina byla vyměněna za betonovou střešní tašku, došlo k výměně střešních latí, klempířských prvků a instalaci dvou okenních průlezů. Cíl dotace byl naplněn.

Celková cena akce : 405.961 Kč
Dotace z Jihočeského kraje: 216.000 Kč
Hrazeno obcí Řemíčov: 189.961 Kč


Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022
Poplatky rok 2023
Oznámení o zveřejnění
Realizace akce s názvem "Oprava MK Buková" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Realizace akce proběhla s přispěním Jihočeského kraje v dotačním programu s názvem "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022"

Opravoval se povrch místní komunikace v obci Buková, oprava spočívala v souvislé běžné údržbě komunikace. Odstranil se živičný kryt MK, připravil se podklad ze štěrkodrtě, podklad z asf. betonu ACP 16+, živičný postřik spojovací a pokládka nového asfaltového betonu ACP 11+. Při údržbě nedošlo ke změně nivelety komunikace, rozšíření ani ke změně trasy komunikace.

Celková cena akce : 480.675,40 Kč
Dotace z Jihočeského kraje: 216.000 Kč
Hrazeno obcí Řemíčov: 264.675,40 Kč


Nabídka pozemků k pronájmu
Úřední deska - archiv změn