Úřední deska

Opatření obce Řemíčov

Obec Řemíčov žádá obyvatele obce, aby důsledně dodržovali všechna mimořádná opatření, jež byla v důsledku pandemie COVID-19 zavedena. Prosím obyvatele obce, aby nahlásili obci zda se nachází v karanténě či mají potvrzenou nákazu virem COVID-19. Obec Řemíčov je v tomto případě schopna zajistit dodávku potravin, léků a ochranných pomůcek dle potřeby tak, aby se minimalizoval kontakt s okolím. Veškeré informace týkající se mimořádných opatření naleznete na www.mvcr.cz. Vzory ošetřovného na dítě jsou na www.mpsv.cz. Dále můžete sledovat i stránky Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz nebo stránky krajské hygienické stanice www.khscb.cz.

Děkuji Vám všem za ohleduplnost.

Iveta Thomková