Úřední deska

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 osdt. 2 pism. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "lesní zákon"), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, viz. příloha.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-664696046-3-18918-2019-mze-16212-2-.pdf 214.8 Kb