Veřejné zakázky

Veřejné zakázky zveřejněné na profilu zadavatele

Veřejné zakázky zveřejňuje obec Řemíčov na profilu zadavatele http://remicov.profilzadavatele.cz/ dle zákona o zadávání veřejných zakázek.