Veřejné zakázky

Realizace akce s názvem "Oprava střechy na OÚ Řemíčov" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Realizace akce proběhla s přispěním Jihočeského kraje v dotačním programu s názvem "Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023"

Oprava střešní krytiny na budově Obecního úřadu Řemíčov. Původní plechová krytina byla místy poškozena a propouštěla. Hrozilo poškození krovů a stropů v důsledku zvýšené vlhkosti. Stávající plechová krytina byla vyměněna za betonovou střešní tašku, došlo k výměně střešních latí, klempířských prvků a instalaci dvou okenních průlezů. Cíl dotace byl naplněn.

Celková cena akce : 405.961 Kč
Dotace z Jihočeského kraje: 216.000 Kč
Hrazeno obcí Řemíčov: 189.961 Kč

Realizace akce s názvem "Oprava střechy na OÚ Řemíčov" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023Realizace akce s názvem "Oprava střechy na OÚ Řemíčov" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023Realizace akce s názvem "Oprava střechy na OÚ Řemíčov" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023Realizace akce s názvem "Oprava střechy na OÚ Řemíčov" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023 Realizace akce s názvem "Oprava střechy na OÚ Řemíčov" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023Realizace akce s názvem "Oprava MK Buková" z dotačního programu s názvem Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022