Výroční zprávy

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA dle zákona 106 - 1999 Sb. za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014

o poskytování informací dle zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Řemíčov  vydává na základě §18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informaci: 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona dle uvádění osobníchz údajů: 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Řemíčově dne 2.2.2015