Výroční zprávy

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA dle zákona 106 - 2009

Výroční zpráva za rok 2009

o poskytování informací dle zákona č.106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Řemíčov  vydává na základě §18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona:

  • počet podaných žádostí o informaci: 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
  • opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona dle uvádění osobníchz údajů: 0
  • další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0

V Řemíčově dne 15.1.2010