Obec Řemíčov

Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Zápis z 1. zasedání 20.11.2018
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Řemíčov konaného dne 1. 11. 2018
Zápisy ze zasedání zastupitelstva z jsou k nahlédnutí na obecním úřadu