Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápisy ze zasedání zastupitelstva z jsou k nahlédnutí na obecním úřadu